Kho máy cũ

iPhone XS MAX Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Xs Max - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 15.000.000
Xs Max - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 15.200.000
Xs Max - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 15.900.000
Xs Max - Gray - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.000.000
Xs Max - Silver - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.200.000
Xs Max - Gold - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 16.900.000
iPhone XS Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Xs - Gray - 4GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.600.000
Xs - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.800.000
Xs - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 13.400.000
Xs - Gray - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 13.600.000
Xs - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 13.800.000
Xs - Gold - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 14.400.000
iPhone X Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
X - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 10.500.000
X - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 10.900.000
X - Gray - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 11.800.000
X - Silver - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.200.000
iPhone Xr Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Xr - Đen/Trắng - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 11.000.000
Xr - Đỏ/Xanh - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 11.000.000
iPhone 6S Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
6sPlus - Gray/Silver/Rose - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 4.400.000
6sPlus - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 4.600.000
6sPlus - Gray/Silver/Rose - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 5.400.000
6sPlus - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 5.600.000
iPhone 6S Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
6S - Gray/Silver/ Rose - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 3.200.000
6S - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A 3.400.000
6S - Gray/Silver/Rose - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 3.700.000
6S - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 3.900.000
iPhone 8 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
8Plus - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 9.000.000
8Plus - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 9.200.000
8Plus - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 9.400.000
8Plus - Red - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 9.500.000
iPhone 7 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
7 - Rose/Silver 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.400.000
7 - Black/Gold 32Gb Máy đẹp 99% LL/A 4.600.000
7 - Rose/Silver 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 5.200.000
7 - Black/Gold 128Gb Máy đẹp 99% LL/A 5.400.000
iPhone 8 Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPhone 8 - Gray - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 6.800.000
iPhone 8 - Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A 7.000.000
iPhone 8 - Gold/Red - 64GBGb Máy đẹp 99% LL/A 7.400.000
iPhone 7 Plus Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
7Plus - Rose/Silver - 32GB Máy đẹp 99% LL/A 7.000.000
7plus - Black/Gold - 32GB Máy đẹp 99% LL/A 7.100.000
7Plus - Rose/Silver - 128GB Máy đẹp 99% LL/A 8.000.000
7Plus - Black/Gold - 128GB Máy đẹp 99% LL/A 8.100.000
iPad Pro 2017 Wf + 4G Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Pro - Gray/Silver(9,7'') - 32GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 8.800.000
iPad Pro - Gray/Silver(10.5'') - 256GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 12.500.000
iPad Air 1 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Air 1 - Gray/Silver - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 4.700.000
iPad Air 1 - Gray/Silver - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 5.500.000
iPad Air 2 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Air 2 - Gray/Silver - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 5.700.000
iPad Air 2 - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 5.900.000
iPad Air 2 - Gray/Silver - 32GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 6.500.000
iPad Gen 6 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Gen 6 - Gray/Silver - 32GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 7.200.000
iPad Gen 6 - Gray/Silver - 128GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 9.900.000
iPad Mini 4 (Wf + 4G) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Mini 4 - Silver - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 6.300.000
iPad Mini 4 - Gold - 16GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 6.400.000
iPad Mini 4 - Gold - 64GB Máy đẹp 99% LL/A & EU 7.700.000

Quý khách xem thêm quy đinh bảo hành tại đây (Click)