Kho máy mới

iPhone 11 (1 Sim) Chưa Active Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
11 - Đen/Đỏ/Tím/Vàng - 64GB Nguyên seal LL/A & EU 17.500.000
11 - Đỏ - 128GB Nguyên seal LL/A & EU 19.400.000
iPhone 11Pro (1 Sim) Chưa Active Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
11 Pro - 64GB Nguyên seal LL/A & EU 24.200.000
11 Pro - 256GB Nguyên seal LL/A & EU 28.000.000
iPhone 11 Pro Max (1 Sim) Chưa Active Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Pro Max - Đen - 64GB Nguyên Seal LL/A & EU 27.100.000
Pro Max - Xanh - 64GB Nguyên Seal LL/A & EU 27.400.000
Pro Max - Vàng/Trắng - 64GB Nguyên Seal LL/A & EU 27.700.000
Pro Max - Đen - 256GB Nguyên Seal LL/A & EU 30.100.000
Pro Max - Xanh - 256GB Nguyên Seal LL/A & EU 30.700.000
Pro Max - Trắng - 256GB Nguyên Seal LL/A & EU 31.800.000
Pro Max - Vàng - 256GB Nguyên Seal LL/A & EU 31.200.000
iPhone Xs Max 1 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Xs Max - Gray - 64GB Nguyên seal LL/A 20.400.000
Xs Max - Gray - 64GB Nguyên seal LL/A 21.000.000
Xs Max - Gold - 64GB Nguyên seal LL/A 21.500.000
Xs Max - Gray - 256GB Nguyên seal LL/A 22.300.000
Xs Max - Silver/Gold - 256GB Nguyên seal LL/A 22.500.000
Xs Max - Gold - 512GB Nguyên seal LL/A 24.500.000
iPhone Xs Max 2 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Xs Max - Gray/Silver - 64GB Nguyên seal ZA/A 24.300.000
Xs Max - Gold 64GB - Nguyên seal ZA/A 24.500.000
Xs Max - Gray/Gold/Silver - 256GB Nguyên seal ZA/A Call
Xs Max - Gray/Gold/Silver - 512GB Nguyên seal ZA/A Call
iPhone Xs (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Xs - Gray/Silver - 64Gb Nguyên seal LL/A 19.300.000
Xs - Gold - 64Gb Nguyên seal LL/A 19.500.000
Xs - Gray/Silver - 256Gb Nguyên seal LL/A 21.600.000
Xs - Gold - 256Gb Nguyên seal LL/A 21.800.000
Xs - Gold - 512Gb Nguyên seal LL/A 23.800.000
iPhone Xr 1 Sim (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
XR - Trắng/Cam/Vàng/Đen - 64GB Nguyên seal LL/A 15.700.000
XR - Xanh/Đỏ/Vàng/Trắng - 128GB Nguyên seal LL/A 17.700.000
iPhone X (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
X - Gray/Silver - 64GB Nguyên seal LL/A 18.500.000
X - Gray/Silver - 256GB Nguyên seal LL/A 19.500.000
iPhone 8 Plus (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
8Plus - Gray/Gold/Silver - 64GB Nguyên seal LL/A 14.300.000
iPad Pro 2018 Wifi + 4G (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Pro - Gray/Silver(11'') - 64GB Nguyên seal LL/A 20.600.000
iPad Pro - Gray/Silver(11'') - 256GB Nguyên seal LL/A 23.900.000
iPad Pro - Gray/Silver(12''9) - 64GB Nguyên seal LL/A 22.200.000
Airpods 2 (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Airpods 2 - (có dây) Nguyên seal LL/A 3.700.000
Airpods 2 - (không dây) Nguyên seal LL/A 4.500.000
Apple Watch Seri 3 GPS (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Đen - 38mm Nguyên seal LL/A 6.000.000
Trắng - 38mm Nguyên seal LL/A 6.000.000
Đen - 42mm Nguyên seal LL/A 7.000.000
Apple Watch Seri 4 GPS (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Đen - 40mm Nguyên seal LL/A 9.300.000
Hồng/Trắng - 40mm Nguyên seal LL/A 9.800.000
Đen - 44mm Nguyên seal LL/A 10.000.000
iPad Mini 5 (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Mini 5 - Gray/Silver/Gold (Wf+4G) - 64GB Nguyên seal LL/A 13.200.000
iPad Mini 5 - Gray(Wifi) - 256GB Nguyên seal LL/A 12.200.000
iPad Air 3 (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Air 3 - Gray/Silver/Gold(Wifi + 4G) - 64GB Nguyên seal LL/A 15.500.000
iPad Air 3 - Gray/Silver/Gold(Wifi + 4G) - 256GB Nguyên seal LL/A 18.700.000
iPad Gen 6 (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
iPad Gen 6 - Gray( Wf+4G) - 64GB Nguyên seal LL/A 10.200.000
iPad Gen 6 - Gold( Wf+4G) - 256GB Nguyên seal LL/A 10.400.000
iPad Gen 6 - Gray/Silver(Wifi) - 128GB Nguyên seal LL/A 9.700.000
iPad Gen 6 - Gold(Wifi) - 128GB Nguyên seal LL/A 9.900.000
Apple watch seri 5 GPS (Chưa Active) Tình trạng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
Đen/Trắng/Hồng - 40mm Nguyên seal LL/A 9.900.000
Đen/Trắng/Hồng - 44mm Nguyên seal LL/A 11.000.000

Quý khách xem thêm quy đinh bảo hành tại đây (Click)